Mało inwazyjny, prosty i bezkrwawy zabieg wykonywany ambulatoryjnie.

Kontakt

Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c
Gabinet nr 10- II piętro
Budynek Sea Towers
Tel. 533 690 260

Zawroty i zaburzenia równowagi

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi to częsty powód zgłaszania się pacjentów do lekarza, szacuje się, że problem ten dotyka około 25% populacji naszego kraju. Zaburzenia często są tak dotkliwe, że wpływają na ograniczenie komfortu życia prywatnego i uniemożliwiają pracę zawodową.

Przyczyną zawrotów są organiczne lub czynnościowe zaburzenia w układzie równowagi. Funkcjonowanie tego układu zależy od prawidłowej czynności i współdziałania narządu przedsionkowego (błędnika), narządu wzroku i zmysłu czucia głębokiego. Informacje z tych różnych receptorów przekazywane są do ośrodków w centralnym układzie nerwowym, w których po ich analizie i integracji generowane są bodźce dla efektorów głównie mięśni okoruchowych i mięśni szkieletowych, wpływając na ich czynność tak, aby umożliwić stabilizację spojrzenia i zachowanie równowagi w różnych położeniach głowy i/lub ciała.

Ocena stanu układu równowagi obejmuje wiele badań dodatkowych, a spośród nich powinna opierać się na badaniu objawów obiektywnych, w których stosuje się:

VNG–Videonystagmografię i posturografię.

stopka