Mało inwazyjny, prosty i bezkrwawy zabieg wykonywany ambulatoryjnie.

Kontakt

Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c
Gabinet nr 10- II piętro
Budynek Sea Towers
Tel. 533 690 260

Videonystagmografia, posturografia

VIDEONYSTAGMOGRAFIA (VNG)

Videonystagmografia jest metodą rejestracji ruchów gałek ocznych za pomocą kamery umieszczonej w masce, przypominającej gogle narciarskie, które podczas badania pacjent zakłada na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są do komputera, a następnie wyświetlane w postaci wykresu na monitorze.
Badanie to, wykonuje się w przypadku zawrotów głowy niezależnie od ich przyczyny (a także ludziom, którzy mają pracować na dużych wysokościach). Badanie składa się z dwóch części: w jednej pacjent z założonymi na oczy specjalnymi goglami wyposażonymi w kamery ma za zadanie śledzić oczami plamkę pojawiającą się przed jego oczami. Komputer następnie na tej podstawie generuje wykres, który jest analizowany przez lekarza. Druga część badania jest trochę nieprzyjemna , mianowicie do uszu na przemian (pacjent leży na kozetce z zaciemnionymi oczami)wlewa się wodę (zimną i ciepłą) lub powietrze. Drażnienie błędników wyzwala każdorazowo takie objawy, jak zawrót głowy oraz oczopląs oraz często nieprzyjemne objawy wegetatywne, takie jak nudności, czasem nawet wymioty. Dlatego zaleca się, aby przed badaniem być na czczo lub jedynie po lekkim posiłku, dla zminimalizowania nieprzyjemnych odczuć. Dzięki temu badaniu można dowiedzieć się, czy błędniki w obu uszach działają podobnie, czy może jeden ma zmniejszoną pobudliwość, czyli jest uszkodzony. Pierwsza część badania pokazuje, czy mózg w określonych jego obszarach działa prawidłowo. Badanie to wskazuje także czy pacjent będzie pod opieką laryngologa, (jeśli uszkodzenie jest stwierdzone w uchu wewnętrznym) lub neurologa, (jeśli ruch gałek ocznych wskazuje na uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego).

Wynik badania może być zaburzony u pacjentów przyjmujących na stałe leki o działaniu sedatywnym (leki uspakajające, niektóre leki stosowane w leczeniu zawrotów głowy), dlatego na około 10 dni przed badaniem pacjent proszony jest o odstawienie wymienionych leków. Oczywiście po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
VNG jest aktualnie najnowocześniejszą metodą rejestracji ruchów gałek ocznych.

POSTUROGRAFIA

Badanie opiera się na rejestracji ruchów wyrównawczych wykonywanych w postawie wyprostnej. Próby posturograficzne obiektywnie oceniają stan układu równowagi w sposób całościowy. Elementy wchodzące w skład układu równowagi – wzrokowy, przedsionkowy i proprioceptywny - badane są jednocześnie. Badanie jest krótkotrwałe, bezbolesne, a na jego podstawie rozpoczyna się rehabilitację zaburzeń równowagi. Obiektywna ocena pacjentów cierpiących na zaburzenia równowagi ma zastosowanie w otolaryngologii, neurologii i geriatrii. Jest używana do diagnozowaniu chorych z uszkodzoną częścią narządu równowagi (zapalenie neuronu przedsionkowego, pourazowe uszkodzenie błędnika, choroba Meniere'a,) oraz chorych z ośrodkowymi zaburzeniami równowagi. Aparatura posturograficzna może być stosowana również w treningu rehabilitacyjnym pacjentów po urazach i osób starszych. Ocena stanu układu równowagi jest bardzo ważna u osób zdrowych wykonujących zawody, których specyfika wymaga pełnej sprawności tego układu. Prawidłowy stan układu równowagi jest warunkiem bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza u osób pracujących na wysokości (i głębokości), przy maszynach w ruchu, w transporcie i komunikacji, jak również u sportowców w przypadku wielu dyscyplin takich jak gimnastyka, sporty walki, skoki.
Oba badania – wideonystagmografia i posturografia - wzajemnie się uzupełniają ułatwiając, wraz z innymi badaniami podjęcie właściwej decyzji diagnostycznej i terapeutycznej.

stopka